شبی ارام چون دریای بی جنبش

سگون ساکت سنگین سرد شب

مرا در قعر این گرداب بی پایاب می گیرد

دو چشم خسته ام را خواب می گیرد

 

من اما دیگر از هر خواب بیزارم

حرامم باد خواب و راحت و شادی

حرامم باد اسایش

من امشب باز بیدارم

+ نوشته شده در شنبه ۲۷ تیر۱۳۸۸ساعت 2:41 توسط ویشکا |